dijous, 11 de desembre del 2014

Cap de fum

Parèmia: Cap de fum - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap calent.