dijous, 6 de novembre del 2014

Cap de Déu!

Parèmia: Cap de Déu! - interj.

Sinònims: Capde!