dilluns, 24 de novembre del 2014

Cap de ferrada

Parèmia: Cap de ferrada - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Mallorca.