dilluns, 17 de novembre del 2014

Cap de farina

Parèmia: Cap de farina - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap blanc.

Localització: Es diu a l'Empordà.