dijous, 20 de novembre del 2014

Cap de fer petar brases

Parèmia: Cap de fer petar brases - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.