dilluns, 29 d’octubre del 2012

Al cap de temps

Parèmia: Al cap de temps - loc. adv.

Explicació: Després d'haver passat molt de temps.

Sinònims:
  • A carrera llarga. 
  • A la llarga. 
  • A llarg tret. 
  • Amb el temps. 
  • Més endavant. 
  • Més tard. 
  • Temps a venir.
Nota: No he incorporat fraseologia amb aquesta expressió per entendre que no es refereix directament al 'cap'.