dijous, 11 d’octubre del 2012

Al cap (o Al capdavall, o Al cul, o Al fons) del sac es troben les engrunes 3

Parèmia: Al cap (o Al capdavall, o Al cul, o Al fons) del sac es troben les engrunes 3 - refr.

Explicació: Els últims que arriben només troben el que resta, el que els altres no han volgut.

Castellà: Al fin se ven las zurrapas [ES].

Nota: Ens ha arribat, com a forma més usual Al fons del sac es troben les engrunes.

Localització: Documentat a Font (1900).