dijous, 18 d’octubre de 2012

Al cap darrer

Parèmia: Al cap darrer - loc. adv.

Sinònims: Veg. Al cap i a la fi.