dilluns, 22 d’octubre del 2012

Al cap de

Parèmia: Al cap de - loc. prep.

Explicació: Havent transcorregut o finalitzat un període.

Castellà:
  • A la vuelta de [ES].
  • A poco de [ES].
  • Al cabo de [ES].
  • Al poco [ES].
  • Después de algún tiempo [ES].
  • Poco después [ES].
Sinònims:
  • A la fi de. 
  • Després de. 
  • Poc després.
Nota: No he incorporat fraseologia amb aquesta expressió per entendre que no es refereix directament al 'cap'.