dilluns, 1 d’octubre del 2012

Al cap

Parèmia: Al cap - loc. adv.

Explicació: A la fi.