dijous, 1 de novembre del 2012

Al cap del ram trobarem el centener

Parèmia: Al cap del ram trobarem el centener - refr.

Explicació: Anar fins al final d'un afer o qüestió.