dilluns, 15 d’octubre del 2012

Al cap d'una hora, Déu vos guard

Parèmia: Al cap d'una hora, Déu vos guard - fr. f.

Localització: Es diu a Manresa.