dijous, 26 de febrer del 2015

Cap de poal

Parèmia: Cap de poal - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Mallorca.