dijous, 19 de febrer del 2015

Cap de pasta

Parèmia: Cap de pasta - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu en cat. or.