dilluns, 2 de març del 2015

Cap de pom d'escala

Parèmia: Cap de pom d'escala - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Ripoll, Vic i Alcampell.