dijous, 5 de febrer del 2015

Cap de nivolat

Parèmia: Cap de nivolat - loc. nom. meteor.

Sinònims: Veg. Cap de núvol.

Localització: Es diu a Menorca.