dilluns, 23 de febrer del 2015

Cap de plata

Parèmia: Cap de plata - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu a Mallorca.