dijous, 12 de febrer del 2015

Cap de pa

Parèmia: Cap de pa - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit .

Localització: Es diu al Principat.