dilluns, 15 de setembre del 2014

Cap de brot

Parèmia: Cap de brot - loc. nom. fig.

Explicació: El millor de la seva espècie.

Castellà:  
 • De primera calidad [ES].
 • Destacado entre los suyos [ES].
 • Uno de los mejores de su clase [ES].
Sinònims:  
 • Destacat 
 • El bo i millor 
 • Excel·lent 
 • La flor i la nata
 • Preeminent 
 • Sobresortint 
 • Sense parió 
 • Veg. tb. Cap d'ala .
Localització: És d'abast general.