dijous, 4 de setembre del 2014

Cap de bou 2

Parèmia: Cap de bou 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Insult donat als habitants de Mataró.

Nota: Els veïns de Mataró són qualificats de cap grossos i caps de bou. Les dues formes són usades també per a qualificar a algú de betzol i poc clar de cervell.