dijous, 25 de setembre del 2014

Cap de carabassa

Parèmia: Cap de carabassa - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: És d'abast general.