dijous, 18 de setembre del 2014

Cap de burro

Parèmia: Cap de burro - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: És d'abast general.