dilluns, 1 de setembre del 2014

Cap de bou 1

Parèmia: Cap de bou 1 - loc. nom. fig.

Explicació: Cap molt gros.

Sinònims: Cap de meló (o com una barcella, o com tres quartans).

Localització: Es diu al Principat.