dijous, 28 d’agost del 2014

Cap de blens 2

Parèmia: Cap de blens 2 - loc. nom.

Explicació: Cap despentinat.

Localització: Es diu en català oriental.