dijous, 17 de juliol del 2014

Cap d'olla

Parèmia: Cap d'olla - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.