dilluns, 7 de juliol del 2014

Cap d'estopa 2

Parèmia: Cap d'estopa 2 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu en català oriental.