dijous, 3 de juliol del 2014

Cap d'estopa 1

Parèmia: Cap d'estopa 1 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: Es diu al Principat.