dijous, 10 de juliol del 2014

Cap d'estopa 3

Parèmia: Cap d'estopa 3 - loc. nom. fig.

Explicació: Que té els cabells del color o l'aspecte d'estopa.