dilluns, 21 de juliol del 2014

Cap d'oriol

Parèmia: Cap d'oriol - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Menorca.