dilluns, 30 de juny del 2014

Cap d'esquila

Parèmia: Cap d'esquila - loc. nom. fig.

Explicació: Algú a qui es té malvolença.

Localització: Es diu al Principat.