dijous, 24 d’abril del 2014

Cap com uns tres quartans

Parèmia: Cap com uns tres quartans- loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de bou 1.

Localització: Es diu en cat. or.