dilluns, 7 d’abril del 2014

Cap cap pla, cap al cap del replà

Parèmia: Cap cap pla, cap al cap del replà - fr. f.

Explicació: Embarbussament.