dijous, 10 d’abril del 2014

Cap carregat

Parèmia: Cap carregat - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap espès.

Localització: Es diu a les Illes.