dilluns, 14 d’abril de 2014

Cap clos

Parèmia: Cap clos - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a les Illes.