dilluns, 21 d’abril del 2014

Cap com una barcella

Parèmia: Cap com una barcella- loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de bou 1.

Localització: Es diu al País Valencià.