dijous, 17 d’abril del 2014

Cap com un genoll

Parèmia: Cap com un genoll - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu al País Valencià.