dijous, 11 d’abril del 2013

Anar a l'altre cap de món

Parèmia: Anar a l'altre cap de món - fr. f. fig.

Explicació: Anar molt lluny.