dilluns, 22 d’abril del 2013

Anar amb el cap baix

Parèmia: Anar amb el cap baix - fr. f.

Explicació: Anar amb el cap abaixat, acotat.