dijous, 25 d’abril del 2013

Anar amb el cap davall la clova

Parèmia: Anar amb el cap davall la clova - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Anar amb el cap sota l'ala.

Localització: Es diu a l'Empordà.