dilluns, 15 d’abril del 2013

Anar amb el cap alt 1

Parèmia: Anar amb el cap alt 1 - fr. f.

Explicació: Anar amb el cap no acotat o abaixat.