dilluns, 11 d’agost del 2014

Cap de be 1

Parèmia: Cap de be 1 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Menorca i a Llagostera.