dilluns, 25 d’agost del 2014

Cap de blens 1

Parèmia: Cap de blens 1 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu en català oriental.