dijous, 21 d’agost del 2014

Cap de bisbe

Parèmia: Cap de bisbe - loc. nom. fig.

Explicació: Cap llargarut, prolongat per la banda de l'occipuci.

Localització: Es diu a Manresa.