dijous, 14 d’agost del 2014

Cap de be 2

Parèmia: Cap de be 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Innocent, sense mala intenció.