dilluns, 26 de maig del 2014

Cap d'Any en divendres porta mal de ventre

Parèmia: Cap d'Any en divendres porta mal de ventre - refr. Sobre creences i supersticions

Explicació: Que l'any comencés en divendres comportava que hi hagués més malalties intestinals, de fetge, de ronyons.

Nota: Documentat a Amades (1950) i (1951).