dijous, 15 de maig del 2014

Cap d'Any en dijous porta mals de cor

Parèmia: Cap d'Any en dijous porta mals de cor - refr. Sobre creences i supersticions

Explicació: Provocarà atacs de cor i també enamoraments i desenganys amorosos.

Nota: Documentat a Amades (1951), que ho relaciona amb els enamoraments.