dilluns, 5 de maig del 2014

Cap d'ala

Parèmia: Cap d'ala - loc. nom. fig.

Explicació: Persona eminent en un ram o activitat .

Castellà:
  • Personalidad [ES]. 
  • Uno de los mejores de su clase [ES].
Sinònims:  
  • Estar al cim 
  • Ser un as (o un campió, o un trumfo, o una eminència, o una espasa
  • Veg. tb. Cap de brot .