dijous, 1 de maig del 2014

Cap d'aigo

Parèmia: Cap d'aigo - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a Mallorca.