dijous, 22 de maig del 2014

Cap d'Any en diumenge, ven els bous i no sembris

Parèmia: Cap d'Any en diumenge, ven els bous i no sembris - refr. meteor. Sobre creences i supersticions

Explicació: La pagesia té per dolents els anys que comencen en diumenge.

Nota: Documentat a Amades (1950) i (1951).