dijous, 8 de maig del 2014

Cap d'animal

Parèmia: Cap d'animal- loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu al Migjorn Gran.